Banner Uilhoorn & Fritse
 

Kantoorprofiel

Modern en eigenzinnig

Uilhoorn & Fritse Advocaten is een modern en eigenzinnig advocatenkantoor in Dordrecht dat zich richt op het MKB Ondernemingsrecht met als specialisatie het Arbeidsrecht en Ontslagrecht. Binnen dit specialisme beschikt iedere advocaat over diepgaande kennis ten aanzien van het aansprakelijkheids- en risicobeheer bij ziekteverzuim, re-integratie en sociale verzekeringskwesties. De advocaat kan met zijn kennis en expertise snel op nieuwe ontwikkelingen inspelen.

 

Invalshoeken

Uilhoorn & Fritse Advocaten onderscheidt zich omdat iedere advocaat ook buiten de advocatuur werkzaam is geweest en daarom in staat is het Arbeidsrecht / Ontslagrecht vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. De advocaat kan bovendien meer bieden door gebruikmaking van het uitgebreide netwerk van aanverwante dienstverleners zoals: mediators, pensioenadviseurs, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen.

 

Actuele ontwikkelingen

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht en het ontslagrecht. Op onze website onder 'Nieuws' vindt u dit terug voorzien van ons commentaar. Daarnaast kan iedere advocaat een training of een lezing geven. Voor o.a. de emailnieuwsbrief 'e-zine Arbeidsrecht' van HR Praktijk (WEKA Uitgeverij) levert iedere advocaat regelmatig bijdragen met commentaar op actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht en het ontslagrecht.

 

MKB Ondernemingsrecht

Op het gebied van het MKB Ondernemingsrecht kunt u bij de advocaat o.a. terecht voor: Overeenkomsten (opstellen, nakoming en beëindiging), Aansprakelijkheid en verzekering, Reorganisaties, Algemene voorwaarden, Bedrijven in moeilijkheden (betalingsproblemen / incasso / faillissement), Personenvennootschappen (eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma), Verenigingen en stichtingen, Franchise-overeenkomsten, Mededinging, Intellectueel eigendom en nieuwe media.

 

Uw eigen specialist / uw eigen advocaat

Voor zaken buiten het MKB Ondernemingsrecht en arbeidsrecht / ontslagrecht kan iedere advocaat gebruik maken van het informeel samenwerkingsverband met andere gespecialiseerde (buitenlandse) advocatenkantoren. Wij werken graag samen met uw eigen deskundige. Eventueel hebben wij ons eigen netwerk van specialisten zoals fiscalisten, notarissen, pensioenadviseurs en accountants.

 

Procesadvocaat

 

Heeft u een procesadvocaat nodig voor het bijwonen van een faillissementszitting in Dordrecht, dan kunt u gebruik maken van onze diensten. Voor onze tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Praktische oplossingen

Naast het leveren van hoogwaardige juridische kwaliteit staat een persoonlijke en professionele dienstverlening voor iedere advocaat voorop. Wij willen met u een duurzame vertrouwensrelatie opbouwen. In nauw overleg zal de advocaat streven naar een praktische oplossing die recht doet aan uw belangen en doelstellingen. Het voeren van procedures zullen wij zoveel mogelijk trachten te voorkomen, maar waar nodig zal door de advocaat daadkrachtig worden opgetreden en geprocedeerd.

 

Uurtarief of vast bedrag

Onze klantenkring bestaat uit ondernemingen, instellingen en particulieren uit diverse bedrijfssectoren. Gezien onze kennis en ervaring leveren wij onze diensten in vergelijking met andere juridische dienstverleners tegen een scherpe, concurrerende prijs van EUR 205,00 (exclusief 21% BTW, en verschotten) per uur. In tegenstelling tot veel andere advocatenkantoren brengen wij kantoorkosten niet in rekening als extra vast percentage.

 

In plaats van een uurtarief is het ook mogelijk om een incassotarief af te spreken maar ook vaste bedragen behoren tot de mogelijkheden. Regelmatig spreken wij in overleg met de cliënt een vast bedrag af voor bijvoorbeeld het opstellen van processtukken zoals een verzoekschrift of verweerschrift, maar ook voor een beëindigingsovereenkomst arbeidsovereenkomst of sociaal plan.

Werknemersverenigingen / Specialistenverenigingen

Wij zijn actief lid van diverse werkgeversorganisaties zoals Werkgevers Drechtsteden (aangesloten bij VNO-NCW West), en wij zijn lid van specialistenverenigingen zoals Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

 

Orde van Advocaten: wet- en regelgeving

Uilhoorn & Fritse Advocaten is een maatschap. Iedere advocaat is in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag (tel. 070-3353535, info@advocatenorde.nl). Op onze dienstverlening zijn de Advocatenwet, gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten, maar ook van andere organisaties zoals de CCBE (Counsil of Bars and Law Societes of Europe / Conseil des Barreaux de l'Union Europeenne) van toepassing. Deze wet en regelgeving zijn terug te vinden op de website van de Orde van Advocaten.

 

Geheimhouding

Op grond van de Gedragsregels Advocatuur geldt geheimhouding:

 

Regel 6

1. De advocaat is verplicht tot geheimhouding; hij dient te zwijgen over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen.

2. Indien een juiste uitvoering van de hem opgedragen taak naar zijn oordeel een gebruik maken van zijn verkregen kennis naar buiten eist, staat dat de advocaat vrij, voor zover de cliënt daartegen geen bezwaar heeft en voor zover dit in overeenstemming is met een goede beroepsuitoefening.

3. De advocaat legt zijn medewerkers en personeel de inachtneming van een gelijke geheimhouding op.

4. De geheimhoudingsplicht duurt voort na de beëindiging van de relatie met de cliënt.

5.Indien de advocaat aan een wederpartij vertrouwelijkheid heeft toegezegd of deze vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van zijn relatie met een derde, zal de advocaat deze vertrouwelijkheid ook jegens zijn cliënt in acht nemen.

Kwaliteitsstandaard

De kantoororganisatie voldoet aan de kwaliteitstandaard van de Nederlandse Orde van Advocaten, waarvoor in 2009 wederom een auditverklaring voor 3 jaar is afgegeven. Per 1 januari 2010 is de audit als voorwaarde voor inschrijving bij de Raad voor Rechtbijstand komen te vervallen.

 

Erkend leerbedrijf

Uilhoorn & Fritse advocaten is door de stichting ECABO erkend als leerbedrijf en bevoegd beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen voor de kwalificatie Juridisch medewerker zakelijk dienstverlening en Secretaresse.

 

  • Gij zult geen zieken ontslaan. Ontslagverzoek wegens ziekte zal voor de rechter geen stand houden.


    Artikel van Conny Fritse in: "ArboRendement" 2012-8

Nieuws »

Blauwe vinkjes op de werkvloer: de reikwijdte van privacy

Een bericht sturen via WhatsApp op het werk is iets...

19-01-2018

Lees meer »

Bagatel delict: meenemen vier plantjes van tuincentrum ontslag op staande voet of persoonlijke omstandigheden?

Een werknemer in dienst op grond van de Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW)...

19-11-2017

Lees meer »

Sinterklaas: 'sexy meisjes' #metoo

Het grootste kinderfeest vindt nog steeds plaats op 5 december. Los van...

10-11-2017

Lees meer »
Bekijk het nieuwsarchief

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief