Banner Uilhoorn & Fritse
 

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) proeftijd

30-10-2014


Wet Werk en Zekerheid (proeftijd)

 

Eenvoudiger, sneller, eerlijker, maar ook goedkoper voor de werkgever, en meer gericht op het vinden van een nieuwe baan door de werknemer.

 

De Eerste kamer heeft op 10 juni 2014 ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. De Wet Werk en Zekeheid is gepubliceerd in het Staatsblad 2014, 216. De minister heeft de datum van inwerkingtreding gewijzigd van 1 juli 2014 naar 1 januari 2015 zodat werkgevers meer tijd hebben om zich voor te bereiden op de wijzigingen.

 

Met ingang van 1 januari 2015 zullen de eerste wijzigingen van kracht worden. Onderstaand de uitwerking van het proeftijdbeding.

 

Proeftijdbeding (1 januari 2015)

Belangrijkste wijziging te aanzien van het wetsartikel inzake het proeftijdbeding (art. 7:652 BW) is dat in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ten hoogste 6 maanden, geen proeftijdbeding meer mag worden opgenomen. Daar kan door partijen niet van worden afgeweken met een schriftelijke overeenkomst en ook niet bij CAO.

 

Inwerkingtreding / overgangsrecht

De wijzigingen ten aanzien van het proeftijdbeding treden in werking op 1 januari 2015.

 

Het oude wetsartikel blijft van toepassing op een proeftijdbeding dat is opgenomen in een arbeidsovereenkomst die tot stand is gekomen vóór 1 januari 2015.

 

Het oude wetsartikel blijft ook van toepassing op een op 1 januari 2015 geldende CAO, waarin toepassing is gegeven aan art. 7:652 lid 6, en de arbeidsovereenkomsten waarop deze van toepassing zijn of worden, voor de duur van de looptijd van de CAO, maar ten hoogste gedurende 18 maanden na 1 januari 2015.

 

Advies

Een proeftijd opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ten hoogste 6 maanden, die wordt overeengekomen na 31 december 2014 is niet rechtsgeldig. Wordt de arbeidsovereenkomst overeengekomen vóór 1 januari 2015, en is de ingangsdatum gelegen op een datum na 1 januari 2015 dan is de proeftijd (van maximaal één maand) wel rechtsgeldig.

 

De arbeidsovereenkomsten met een rechtsgeldige proeftijd, die zijn gesloten vóór 1 januari 2015 hoeven dus niet te worden aangepast.

 

In de standaard arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van ten hoogste 6 maanden, mag geen proeftijdbeding meer worden opgenomen en moet dus worden aangepast.

 

Hoe zit dat verder met andere arbeidsovereenkomsten?

In de wet blijft verder ongewijzigd de mogelijkheid om een proeftijd op te nemen in:

  • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden,
  • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarvan het einde niet op een kalenderdatum is gesteld, en voor
  • arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

 

Vragen

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen

Mark Uilhoorn

Telefoon direct 078-6392063

 

Stand van zaken: 30 oktober 2014. Aangepast op 2 januari 2015.

 

Disclaimer: Uilhoorn & Fritse Advocaten heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling van deze informatie. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onjuist is. De inhoud is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als juridisch advies van welke aard ook. In concrete gevallen dient u altijd deskundig juridisch advies in te winnen.

 

 

 

« Blogoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief