Banner Uilhoorn & Fritse
 

Blog

Bagatel delicten; meenemen (diefstal) van goederen van geringe waarde reden voor ontslag op staande voet

De inwerkingtreding van de WWZ (1 juli 2015) heeft geen wijzigingen opgeleverd in de lijn van rechterlijke uitspraken in zogeheten bagatel-delicten. Dit zijn gedragingen in de arbeidsrelatie die zijn te betitelen als diefstal, fraude of verduistering en naar hun aard dus ernstig zijn maar in omvang en ernst gering. 

30-08-2017

Lees meer »

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) UWV ontslagroute

Per 1 juli 2015 kan een werkgever ingeval van ontslag bij het UWV alleen nog terecht voor ontslagzaken op grond van bedrijfseconomische redenen en in geval van langdurige ziekte (langer dan 2 jaar)

17-11-2014

Lees meer »

"Linken" naar en "embedden" van auteursrechtelijk beschermd materiaal

Wat mag een internetgebruiker en websitebeheerder wel en niet met auteursrechtelijk beschermd materiaal?

03-11-2014

Lees meer »

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Ontslagroute via de Kantonrechter

Vanaf 1 juli 2015 heeft de werkgever niet meer de mogelijkheid om voor ontslagzaken te kiezen voor het UWV of de kantonrechter maar is de route dwingend in de wet vast gelegd.

30-10-2014

Lees meer »

Wet Werk en Zekerheid (WWZ); beÃĢindigingsovereenkomst vs eenzijdige opzegging met instemming werknemer

Met ingang van 1 juli 2015 worden extra eisen gesteld aan de beëindigingsovereenkomst en wordt een nieuwe vorm geïntroduceerd: opzegging door de werkgever met instemming van de werknemer.

30-10-2014

Lees meer »

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) (non)concurrentiebeding

Met ingang van 1 januari 2015 is de wetgeving omtrent het non-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten ingrijpend gewijzigd.

30-10-2014

Lees meer »

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) proeftijd

Met ingang van 1 januari 2015 zal de wetgeving omtrent de proeftijd worden gewijzigd.

30-10-2014

Lees meer »

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aanzegverplichting

Met ingang van 1 januari 2015 hebben werkgevers op grond van de Wet Werk en Zekerheid een aanzegverplichting bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

30-10-2014

Lees meer »

De arbeidsongeschikte werknemer

In dit blog geef ik een overzicht van de financiële risico's die samenhangen met een arbeidsongeschikte werknemer.

13-05-2013

Lees meer »

Sociaal akkoord; wijzigingen ontslagrecht

In dit blog geef ik puntsgewijs het beoogde nieuwe ontslagrecht uit het sociaal akkoord weer.

15-04-2013

Lees meer »

Cameratoezicht op de werkvloer

Zijn verborgen camera's geoorloofd bij vermoedens van fraude?

13-03-2013

Lees meer »
  • Gij zult geen zieken ontslaan. Ontslagverzoek wegens ziekte zal voor de rechter geen stand houden.


    Artikel van Conny Fritse in: "ArboRendement" 2012-8

Volg ons op twitter

Word vrienden met ons op Facebook

LinkedIn

Twitter, Facebook & LinkedIn

Volg ons op Twitter, word vrienden met ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit onze branche.

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief